Welkom op mijn website

Ik ben Maria Al, leerkracht basisonderwijs en werk sinds april 2012 op een basisschool waar alleen kinderen  van uitgeprocedeerde vluchtelingen onderwijs krijgen. Deze kinderen wonen in een AZC, Asiel Zoekers Centrum, en hebben zeer veel meegemaakt in hun jonge leventje en gaan een onzekere toekomst tegemoet. De kinderen zijn gemiddeld zo'n keer of 8 verhuisd binnen Nederland en dus ook zo vaak van school veranderd. Gemiddeld impliceert dus dat er ook kinderen zijn die wel 12 keer zijn verhuisd en dus ook van school gewisseld. Met een reguliere aanpak kom je er niet. Daarvoor zijn de kinderen te getraumatiseerd en hebben ze door alle nare omstandigheden ook vaak hiaten in het onderwijsaanbod opgelopen. September 2013 is ons hele team begonnen met de post HBO-opleiding 'Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs.'

Deze site kan beschouwd worden als een logboek. Welk proces doorloop ik met mijn groepen, hoe probeer ik de theorie toe te passen in de (vaak weerbarstige) praktijk? Ik werk veel met praat- en woordkaarten. 

  • De berichten tot 2014 op deze site zijn bedoeld voor groep 5.
  • De berichten vanaf 2014 tot april 2014 betreffen de schakelklas.
  • De berichten ná april 2014 zullen vooral betrekking hebben op NT2-lessen in het kader van de opleiding.

Iedereen is vrij om gebruik te maken van deze site. Serieuze vragen worden beantwoord. Veel plezier met deze site. 

Maria Al, leerkracht basisonderwijs.

Het semantiseren van woorden..............

Nieuws

Lesje over hoe dieren praten...

25-07-2014 23:40
Ik heb een leuk lesje gegeven aan een groep 3. Het lesje gaat over hoe dieren praten en hoe wij dat...

Zinsmelodie

05-06-2014 10:59
Ik heb een leuke les gegeven aan groep 3 in het kader van mijn NT2-opleiding. Het was echt een...

Nog meer aanbod Taal!

02-11-2013 13:30
De post HBO-opleiding NT2, waar wij met het hele team mee begonnen zijn, begint al zijn vruchten af...

Muurposters woordschatonderwijs Taaljournaal

23-10-2013 23:04
Vanaf week 6 worden de woorden van de woordenschat aangeboden op een aantrekkelijk vormgegeven...

Woordenschatonderwijs in de klas

19-06-2013 00:12
Kijkt u vooral even bij Taal. Ik ben druk bezig geweest en trots op het resultaat.

Kind in AZC

12-05-2013 23:06
Kind in AZC is de website van de Werkgroep Kind in azc. Lees op deze site o.a. wat het betekent...

Website gelanceerd

11-05-2013 00:07
Mijn nieuwe website is vandaag van start gegaan. Ik loop over van ambitie en hoop dat zo snel...