Grammatica    

Met grammatica kan je niet vroeg genoeg beginnnen! Kinderen moeten weten wat werkwoorden zijn, hoe de zinsbouw in het Nederlands is. Door zinnen goed terug te geven aan de kinderen, horen kinderen dat in de verleden tijd de persoonsvorm anders gevormd wordt dan in de tegenwoordige tijd, horen kinderen dat er een bepaalde zinsvolgorde is. Het helpt een kind om de taal visueel te maken. Hiervoor is het boek 'Zien is Snappen' van Josée Coenen erg geschikt.