Asjemenou?!

19-06-2013 00:21

In mijn welkomsbericht schreef ik dat mijn website voorlopig over rekenen zou gaan, maar tot mijn grote verbazing is het vooral taal waar mijn aandacht naar uitgaat. Veel kinderen in onze groep hebben een (zeer) beperkte woordenschat en dat werkt op alle fronten door. Niet alleen bij de zogenaamde cognitieve vakken, maar vooral ook op het sociaal-emotionele gebied blijkt de te geringe woordenschat tot grote frustratie te kunnen leiden. Het is natuurlijk heel naar als je je gevoelens niet kunt verwoorden. Daarom zetten wij nu in op taal. Het woordenschatonderwijs, het begrijpend- en technisch lezen en het spreken moet op een hoger niveau gebracht worden. Binnenkort starten wij met een opleiding NT2! Nederlands geven aan anderstaligen. Maar wees gerust: ook het rekenen heeft mijn aandacht. Alleen weet ik daar al veel van, dus heb ik minder de behoefte om dat uit te zoeken en op mijn website te zetten.