Bijeenkomst 1 & Literatuur

02-11-2013 18:28

Voor de eerste bijeenkomst heb ik literatuur moeten lezen. De belangrijkste zaken heb ik in een pdf gezet. Download hier: Aantekeningen Literatuur bijeenkomst 1.pdf (371156)

 

Doelen van bijeenkomst 1, waarop de opdrachten zijn gebaseerd, zijn[1]:

  1. De cursist kent de inhouden van verschillende delen van taal en taalvaardigheid
  2. De cursist is in staat de inhouden van verschillende delen van taal en taalvaardigheid te relateren aan NT2-doelen in leerstof in het algemeen en aan algemene doelen van het (taal)onderwijs.
  3. De cursist kan de eigen NT2-doelen beschrijven, beoordelen en aanpassen en de NT2-didactiek in grote lijnen herkennen en toepassen.

 

De praktijkopdrachten globaal:

  1. Het beschrijven van de doelen voor ons eigen NT2-onderwijs op onze school (geconstateerde feiten)
  2. Het beoordelen van de eigen NT2-doelen en het zien van de lacunes.
  3. Het toepassen van de NT2-dicdactiek in NT2-lessen.

 

De praktijkopdrachten nader gespecificeerd:

Ad 1: Welke doelen voor NT2-onderwijs gelden in onze situatie?

De volgende bronnen zullen gebruikt worden:

  • Schoolwerkplan: welke NT2-doelen worden beschreven?
  • Handleidingen NT2-materiaal: wat staat hierin beschreven?
  • Eigen analyses.

De doelen die we gevonden/geformuleerd hebben: ordenen in schema 2 (taalonderdelen en taalvaardigheden). Zijn er geen NT2-doelen: noteer dan aan welke NT2-doelen gewerkt zou moeten worden en wanneer.

 

Ad 2: Wat valt ons op aan de feitelijke situatie zoals beschreven onder 1?

In steekwoorden het meest opvallende opschrijven. Gebruik het formulier ‘Beoordeling NT2-doelen eigen werksituatie’ om de doelen te beoordelen. Noteer leervragen die wij rond dit onderwerp hebben.

 

Ad 3: Het toepassen van de NT2-dicdactiek in NT2-lessen.

Pas de stappen/trappen in de NT2-didactiek toe in je lessen. Noteer de stappen van de didactiek in een kopie van een leerlingenboek.[1] Bron: cursistenmap, bijeenkomst 1, blz. 4, Coenen