Kind in AZC

12-05-2013 23:06

Kind in AZC is de website van de Werkgroep Kind in azc. Lees op deze site o.a. wat het betekent voor een kind om zo vaak te moeten verhuizen.
 
Doel van de Werkgroep Kind in azc is het verbeteren van de situatie van kinderen in asielzoekerscentra, in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

https://www.kind-in-azc.nl/Default.aspx