Wie ben ik?

Ik ben leerkracht in het primair basisonderwijs. Min of meer ‘per ongeluk’ kreeg ik een tijdelijke baan als leerkracht op een school die kinderen uit het asielzoekerscentrum onderwijs geeft. Inmiddels heb ik een vast contract als parttimer. Stond ik eerst bekend als ‘Rekenjuf’ (ook een passie van me), nu heb ik mezelf gebombardeerd tot ‘Taaljuf’. Wat is het leuk om beginnende taalverwervers Nederlands te geven. Vooral in de schakelklas heb ik mijn hart kunnen ophalen. En wat komt daar veel bij kijken! Dat leer je niet op de pabo.

In november 2013 is mij gevraagd samen met nog een collega en een klassenassistent een tijdelijke schakelklas op te zetten. 

In deze klas werden kinderen opgevangen van 4 tot 14 jaar. Deze kinderen waren net in Nederland aangekomen en dus beginnende verwervers van de Nederlandse taal.  Dit was dus een uitgelezen kans voor mij om dat wat wij leerden in de opleiding (post HBO-Nt2), te verzilveren. We hebben 5 mooie, fantastische maanden gehad en heel veel bijgeleerd. Het was echt een uitdaging om dit te mogen doen. Eind maart 2014 is deze klas jammer genoeg opgeheven en zijn de kinderen uitgestroomd naar het regulier basisonderwijs. Na nog een paar jaar in verschillende groepen les te hebben gegeven, ben ik nu met nog een paar fantastische collegae, ambulant inzetbaar. Ik word ingevlogen bij basisscholen die leerlingen hebben met een taalachterstand. Vaak zijn dat asielzoekers, vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld Polen. Naast het Nederlands leren aan de kinderen, en/of het begeleiden van de leerkrachten hierin, bestaat een (soms erg groot) deel van mijn werk uit sociaal-emotionele ondersteuning. Ik heb heel wat kinderen zien opbloeien, omdat er aandacht voor ze was en er aandacht werd besteed aan hun identiteit. Hier komt mijn maatschappelijkwerk achtergrond en opleiding, mooi van pasl

Een deel van mijn visie op kinderen en onderwijs

Eén van de basisbehoeften van kinderen is Competentie. Natuurlijk moet ik als leerkracht ook investeren in de basisbehoeften Relatie & Autonomie. Deze drie basisbehoeften hangen nauw samen met elkaar. Ben je met het een bezig, dan ben je eigenlijk ook indirect met de andere behoeften bezig. Relatie zie ik overigens wel als overkoepelende behoefte. Is de relatie met de kinderen slecht, dan wordt het erg lastig voor een kind om tot Competentie & Autonomie te komen. Competentie & Autonomie zijn als het ware 'embedded' in de Relatie. Waarom is Competentie zo belangrijk? Hoe competenter een kind zich voelt, hoe autonomer het zich kan manifesteren. Ook hier zie ik toch wel een relatie met Relatie....

Verder ben ik een voorstander van interactief lesgeven en probeer dat ook te doen. Zaakvakken als natuurkunde/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis hebben ook mijn speciale aandacht. Zaakvakken helpen kinderen om de wereld om hen heen te begrijpen, te interpreteren. In deze vakken probeer ik zoveel mogelijk het Nederlands te integreren. Ik ben toepassingsgericht. Leren door doen.

Ik ben een gepassioneerd mens. Alles waar ik voor kies doe ik met passie. Dus ook het onderwijs. Didactiek spreekt mij heel erg aan. Als kind kan ik me nog bepaalde Gouden Momenten herinneren als ik eindelijk iets begreep, kon doorgronden, waar ik lange tijd mee geworsteld had. Net even die andere benadering of insteek kan juist het kwartje doen vallen. Die ‘Aháá! Zit dat zó’ momenten hoop ik veel kinderen te kunnen geven.

 

Maria Al, leerkracht basisonderwijs    

 

Laatst bewerkt: 08-02-2020