Dieren praten ook, dat doen zij zo!

Even doorbijten, hier is een test:

Tekst 1: Tekstdekking 90%

En, heeft u iets begrepen van bovenstaand stukje tekst?

In bovenstaande tekst zijn 22 woorden onbekend voor u. Deze onbekende woorden betreffen slechts 7 grondwoorden (basiswoorden, bv: 'springen') en hun eventuele vervoegingen ('springt' is een vervoeging van springen). Dit kunt u controleren in de tekst hieronder. Dat is 10,5 % van de tekst. Een kind kan een tekst pas begrijpen bij een tekstdekking van 90%Daarom is woordenschatontwikkeling zo belangrijk. En daarom moeten wij niet onderschatten hoe zwaar en vaak ook hoe onmogelijk het voor een beginnende taalverwerver is, om een tekst te lezen. 

 

Dezelfde tekst nu zoals ik hem geschreven en bedoeld heb: 

Tekst 2: Tekstdekking 100%

De directe doelen van de les zijn:

Onderstaande plaatjes heb ik daarvoor gemaakt en gebruikt: 

Met behulp van de NT2-didactiek in stappen zoals deze in ZienisSnappen uiteen wordt gezet, worden de kinderen deze woorden aangeleerd. De kleuren hebben een functie binnen de NT2-didactiek zoals deze beschreven staat in 'Zien is Snappen', van J. Coenen. Bruin duidt op een verwijzing naar dieren of dingen, rood duidt op een verwijzing voor handelingen en groen duidt op een verwijzing naar hoedanigheid en maat. De plaatjes van dieren worden altijd op een bruine achtergrond weergeven.

De kinderen vonden het een leuke les. De volgende woorden kenden zij nog niet, al dan niet in combinatie met het dier: snateren, hinniken, roepen, balken en tsjilpen.

Door middel van spelletjes (coöperatief) zullen deze woorden de komende tijd dagelijks geconsolideerd worden. Na een week doen we de volgende negen dieren die veel voorkomen.

 

Coöperatieve werkvorm: TweetalCoach. De kinderen bevragen & coachen elkaar volgens vastgestelde structuur. 

De strook toont 3 plaatjes van dieren aan de ene kant, de andere kant heeft dezelfde plaatjes, maar dan voorzien van tekst zoals hierboven getoond. Het kind dat de strook vasthoudt wijst naar een plaatje, het kind dat bevraagd wordt spreekt uit: 'De kip kakelt tok tok tok.' Rolwissel.

 

Kijk voor meer informatie op Watenhoe-Nt2.