Klankonderwijs

Klankonderwijs voor T2-leerders is zeer essentieel. Voordat met het leren van letters begonnen kan worden, moeten eerst de klanken worden aangeboden en beheerst. Doe het in onderstaande volgorde. De contrasten moeten voor beginnende leerders zo groot mogelijk zijn. Print uit op A3-formaat.

 

De volgende klanken met bijbehorende plaatjes worden aangeboden:

klank

 

 

 

 

 

 

aa

maan

raam

aap

kraan

banaan

(niet) slaan

oe

koe

voet

goed

doek

poes

boek

ie

fiets

dief

vlieg

hier

tien

wiel

oo

rood

brood

oog

boom

roos

doos

uu

vuur

muur

stuur

duur

zuur

schuur

ee

eend

steen

been

teen

zeep

nee

Downloads: