Week 9-10

Week 9 en 10 gaan over Sprookjes.

Week 10 grammatica

In week 10 wordt een begin gemaakt met onderwerp, persoonsvorm en bepaling (van plaats). Daar is een leuke oefening voor en deze heb ik verder uitgebreid en in een document gezet. De kinderen maken zinnen en zijn heel bewust bezig met onderwerp, persoonsvorm en bepaling. Ze ontdekken zelf dat bij een vragende zin de persoonsvorm altijd vooraan staat. BV: De reus (ond) eet (pv) in de draaimolen (bepaling). Eet (pv) de reus (ond)  in de draaimolen (bepaling)? Plezier en succes gegarandeerd!

Downloads: